Напишіть невелике оповідання про будь-якої професії з суфіксом -чик, - чи -щик- Льотчик.Льотчик-одна з
6 слів з розділовим ь завірюха; п'єса; п'єдестал; солов'ї, родина, льт. ружьхуртовинашахтадеревавареннябель
Синтаксичний розбір Майже все літо стояли в ньому білі ночі Ночі-підлягають. (Хто?)Стоялі- присудок. (що
Знайдіть спонукальна пропозиція: 1) Хто так дзвінко щебече у дворі 2) Бережи ніс у
як правильно красиво чи красивий Правильно, безумовно, поставити наголос на І: красиві.Тут використовується порівняльна
Який корінь у слові п'є **** Корінь -пь в слові п'є пьет- корінь пь
Скласти пропозиції зі словом сміливість Сміливість це характерна риса мужньої людини. Сміливість потрібна людині.
Скласти словосполучення з даними словами Знати напам'ять, розповісти напамятьСложіть вдвічі, поділити на дві, встати