При взаимодействии 6гр уксусной кислоты с 6гр этанолом, сколько массы образуется, и назовите название полученного

При взаимодействии 6гр уксусной кислоты с 6гр этанолом, сколько массы образуется, и назовите название полученного При нагревании ацетатов сэтиловым спиртом в присутствии серной кислоты образуется уксусноэтиловый эфир(этилацетат)Дано:m(CHCOOH)=6г.m(CHOH) = 6г.---------------------------m(CHCOOCH)-?1. Определим молярные массы уксусной кислоты и этилового спирта и их количество вещества в 6г.: M(CHCOOH)=12+3+12+32+1=60 г./мольn(CHCOOH)=m(CHCOOH)M(CHCOOH)==6г.60г./моль=0,1моль M(CHOH)= 24+5+16+1= 46г./моль n(CHOH)= m(CHOH)M(CHOH)=6г.46г./моль=0,13моль 2. Уравнение реакции получения уксусноэтилового […]

Під правильно тут розставлені ступеня окислення 2N (4+) O2 (2 -) + O3 (0) = N2 (5+) o5 (2) + O2 (0)

Під правильно тут розставлені ступеня окислення 2N (4+) O2 (2 -) + O3 (0) = N2 (5+) o5 (2) + O2 (0) Cтепени окісленіятут розставленіправильно. Правильно. тільки: +2 - це ступінь окислення, а 2+ - це заряд. Наприклад H2SO4. Ступені окислення + 1 + 6-2, а заряди Н ^ + і SO4 ^ 2

Для дезінфекції ран використовуються 5% р-р марганцівки яку масу марганцю і води треба взяти для приготування 250 грамів

Для дезінфекції ран використовуються 5% р-р марганцівки яку масу марганцю і води треба взяти для приготування 250 грамів Знаходь кількість прімесей250 * 0,05 = 12,5Вода250-12,5 = 237,5 12.5 grama margancovki 237.5 vodi

При взаємодії 6гр оцтової кислоти з 6гр етанолом, скільки маси утворюється, і назвіть назву отриманого

При взаємодії 6гр оцтової кислоти з 6гр етанолом, скільки маси утворюється, і назвіть назву отриманого При нагріванні ацетатов сетіловим спиртом в присутності сірчаної кислоти утворюється уксусноетіловий ефір (етилацетат)дано:m (CHCOOH) = 6 г.m (CHOH) = 6 г.---------------------------m (CHCOOCH) -?1. Визначимо молярні маси оцтової кислоти і етилового спирту і їх кількість речовини в 6г .: M (CHCOOH) […]

Под правильно ли тут расставлены степени окисления 2N(4+)O2 (2-)+ O3 (0)= N2(5+)o5(2-) + O2 (0)

Под правильно ли тут расставлены степени окисления 2N(4+)O2 (2-)+ O3 (0)= N2(5+)o5(2-) + O2 (0) Cтепени окислениятут расставленыправильно. Правильно. только: +2 - это степень окисления, а 2+ - это заряд. Например H2SO4. Степени окисления +1+6-2, а заряды Н^+ и SO4^2-

Для дезинфекции ран используются 5% р-р марганцовки какую массу марганца и воды надо взять для приготовления 250 граммов

Для дезинфекции ран используются 5% р-р марганцовки какую массу марганца и воды надо взять для приготовления 250 граммов Находи количество примесей250*0,05=12,5Вода250-12,5=237,5 12.5 grama margancovki 237.5 vodi